Nakladatelství Urania         Systematics     Prague Manhattan Reviewer    Democritus Association   Central European Computer Company

Literární věda  Estetika  Lingvistika Matematika  Poesie  Beletrie  Anotace @ Konspekty © Recenze ® Objednávky  Autor  Kontakt

Literární věda

Literární dějiny

Formální poetika

Literární teorie
vědecká studie, literární věda
347 stran, cena 230 Kč

Literární sociologie
pojednání, sociologie literatury

327 stran, cena 220 Kč

Literární historie

vědecká studie, literární dějiny

342 stran, cena 230 Kč

Historical poetics

Literary ethnology

Formal poetics

Systematic Poetics I.

Theoretical and Historical Poetics. The Theoretical Foundations of Literary History, Periodology and Trendology. Prague 2017, ISBN 978-80-86580-46-3.

Systematic Poetics II.

Literary Ethnology and Sociology: the Ethnic Origins of Oral Folklore and the Social Growth of Literary Genres. Prague 2017,  ISBN 978-80-86580-47-0.

Systematic Poetics III.

Formal Poetics and Rhetoric. An Introduction to the Formal Study of Literature and Rhetorical Discourse. Prague 2017, ISBN 978-80-86580-48-7.

Literární poetika
vědecká studie, formální poetika
374 stran, cena 230 Kč

Dějiny české literatury I

v grafech a tabulkách
358 stran, cena 230 Kč

Dějiny české literatury II

v grafech a tabulkách
360 stran, cena 230 Kč

Dějiny české literatury III

v grafech a tabulkách
345 stran, cena 230 Kč

Dějiny české literatury IV

v grafech a tabulkách
381 stran, cena 235 Kč

Historická poetika I
Poetika folklóru
212 stran, cena 185 Kč

Estetika

Dějiny estetiky

Literární estetika

Dějiny literární estetiky I

dějinný přehled, literární historie

 390 stran, cena 235 Kč

Dějiny literární estetiky II

dějinný přehled, literární historie

313 stran, cena 210 Kč

Dějiny literární estetiky III

dějinný přehled, literární historie

309 stran, cena 215 Kč

 

Geneze levicové kritiky

literárněhistorická studie

381 stran, cena 230 Kč

Dějiny marxistické estetiky

literárněhistorická studie

390 stran, cena 235 Kč

Geneze levicové kritiky

literárněhistorická studie

381 stran, cena 230 Kč 

Jazykověda

Gramatika

Fonetika

Introduction to Linguistics
VŠ učebnice, úvod do jazykovědy
82 stran, cena 75 Kč

Modern English Grammar
učebnice, morfologie
375 stran, cena 210 Kč

A Manual of English Phonetics
VŠ učebnice, fonetika
184 stran, cena 170 Kč

Negro-Australoid Languages
evoluční srovnání jazyků
224 stran, cena 145 Kč

 Introducing Linguistics
VŠ učebnice, lingvistika

79 stran, cena 60 Kč

Perspectives of English studies
obzory a cíle české anglistiky

105 stran, cena 98 Kč

Srovnávací jazykověda

Historická mluvnice

Nostratika

Prehistoric Dialects
srovnávací studie o úvodu jazyků
352 stran, cena 230 Kč

Prehistoric Dialects II
srovnávací studie o úvodu jazyků
359 stran, cena 220 Kč

Indo-European Languages
evoluční srovnání jazyků
231 stran, cena 120 Kč

Filosofie

Sociální vědy

Metodologie vědy

A History of Classic Philosophy

dějiny klasické filosofie

179 stran, cena 170 Kč

Teoretické základy

 sociálních a politických věd

375 stran, cena 210 Kč

Metodologie moderních věd

soustava filosofie a metod vědy

179 stran, cena 170 Kč

Towards a reform of university studies

evoluční perspektivy věd

198 stran, cena 190 Kč

Postmodern Irrationalism and Recovery from its Diseases

96 stran, cena 89 Kč

Teoretické základy

 sociálních a politických věd

375 stran, cena 210 Kč


Matematika

Logika

Sémantika

A Survey of  Mathematics

filosofie matematických oborů

387 stran, cena 210 Kč

Little Logic
úvod do logiky
45 stran, cena 42 Kč

 English Semantics
pojmová logika angličtiny

353 stran, cena 230 Kč  

Školní systém

Politologie

Krize humanitních nauk

Záchranné kroky

k zotavení českého školství

diagnostika  stavu školství

123 stran, cena 110 Kč

Vademecum

sociální demokracie

principy demokratické levice

179 stran, cena 79 Kč

Postmoderní krize

humanitních věd

proti pseudovědné iracionalitě

96  stran, cena 81 Kč

Soustavná politologie

Soustavná filosofie

Výroky moudrých

Rukověť soustavné politologie.  Srovnávací typologie historických forem státnosti a                 a směrů kulturněpolitické ideologie

Praha 2016, 379 stran

 

Encyklopedie soustavné filosofie I :

 Nárys soustavné evoluční filosofie.

Praha 2017, 340 stran.

Filosofické úvahy velkých myslitelů : výběr myšlenek slavných autorů v kontextu ideových proudů dějin filosofie.

Helena Knížetová, Bohumil Kníže, Pavel Bělíček

Praha: Urania,  393 stran.

Soustavná antropologie

Analytická antropologie

Evropská antropologie

The Atlas of Systematic Anthropology I : The Synthetic Classification of Human Varieties. Prague 2018, stran

The Atlas of Systematic Anthropology II : The differential analysis of worldwide human varieties. Prague 2018, stran

The Atlas of Systematic Anthropology: III : The Analytic Survey of European Anthropology. Prague 2018, stran

Zemanismus

Román ve verších

Dantovská epika

Zemanismus jako nosná platforma

demokratické levice.

Praha 2016, 259 stran

Pavel Bělíček

Řadový krkavec

Veršová kronika zlatých šedesátých

Šenov u Ostravy: Barbara 2018

 

Martin Kobalt

Orfeova plavba zátokou mrtvých. Dantovský sestup do hlubin věků. Šenov u Ostravy: Barbara 2012

 

Modernistická poesie

Proprealistická poesie

Baladika

Martin Kobalt Holá duše
poezie, lyrika, satira

99 stran, cena 85 Kč

Martin Kobalt Vozataj slov
poezie, satira 

92 stran, cena 80 Kč

Martin Kobalt Totálka

poezie, balady, poémy

86 stran, cena 83 Kč

 

Epické poémy

Humouristická próza

Avantgardní drama

Martin Kobalt

Baedeker  přírodních krás

poezie, epika, satira

109 stran, cena 90 Kč

Josef Vodvaz

Apokalypsa sv. Purdocchia
humoristický román

158 stran, cena 78 Kč

Martin Kobalt, Jan Kratochvíl

Hra na Krista

hra, totální divadlo

76 stran, cena 80 Kč