URANIA  

 


Objednávka knih z edičního programu nakladatelství 

Objednatel:

                Jméno              Příjmení  

               Telefon                 E-mail

      

Objednávající organizace:                                    Její adresa
                         

 

                                          DIČ

 

Elektronickým odesláním tohoto formuláře objednávám dodání publikací zvolených z tohoto seznamu:

kusů

titul

ISBN

cena

EBooks

Introduction to Modern Linguistics. Prague  1993, 82 stran.

ISBN 978-80-900193-1-7

75 Kč

 

Indo-European Languages.  Prague  1993, 231 stran.

ISBN 978-80-900193-1-5

120 Kč

 

Australo-Negroid Languages.  Prague 1993, 109 stran.

ISBN 978-80-900193-1-6

145 Kč

 

Teoretické základy sociálních a politických věd.  Praha 2001, 375 stran.

ISBN 978-80-83580-00-8

220 Kč

 

Poetika folklóru. Historická poetika I. Praha 2001, 212 stran.

ISBN 978-80-900193-9-0

185 Kč

 

Dějiny literární estetiky I. Od antiky po romantismus. . Praha 2006, 390 stran.

ISBN 978-80-86580-07-5

235 Kč

 

Dějiny literární estetiky II. Od romantismu po meziválečnou avantgardu. 375s.

ISBN 978-80-86580-08-3

210 Kč

 

Dějiny literární estetiky  III. Od meziválečné avantgardy po postmodernu.  375s.

ISBN 978-80-86580-09-1

215 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy I.  Literární teorie. Praha 2011,  347 stran.

ISBN 978-80-86580-38-8

230 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy II. Literární sociologie. Praha 2011,  327 stran.

ISBN 978-80-86580-39-5

220 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy III. Literární historie. Praha 2015,  342 stran.

ISBN 978-80-86580-40-1

230 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy IV. Literární poetika. Praha 2011,  374 stran.

ISBN 978-80-86580-41-8

235

 

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  I. Od počátků po baroko. Praha 2008. 358 stran.

ISBN 978-80-86580-22-7

230 Kč

 

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  II. Od baroka po májovce. Praha 2008, 360 stran.

ISBN 978-80-86580-23-4

230 Kč

 

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  III. Od májovců po poetismus. Praha 2008. 345 stran.

ISBN 978-80-86580-24-1

230 Kč

 

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  IV. Od poetismu do osvobození. Praha 2009, 381 stran.

ISBN 978-80-86580-32-6

235 Kč

 

Dějiny marxistické estetiky.  Praha 2005.  390 stran.

ISBN 978-80-86580-14-8

235 Kč

 

Geneze levicové kritiky ve Spojených státech (1900-1940). Praha 2009, 380 stran.

ISBN 978-80-86580-37-1

200 Kč

 

Prehistoric Dialects I. Prague 2004. 349p.

ISBN 978-80-86580-05-9

230 Kč

 

Prehistoric Dialects II. Prague 2004. 350p.

ISBN 978-80-86580-06-7

220 Kč

 

English Semantics. Prague 2005. 353p.

ISBN 978-80-86580-13-x

220 Kč

 

A History of Classic Philosophy. Praha 1994.

ISBN 978-80-900193-2-3

130 Kč

 

A Manual of English Phonetics. Praha 2001. 185p.

ISBN 978-80-900193-5-8

170 Kč

 

Modern English Grammar.  Praha 2001. 375p.

ISBN 978-80-900193-6-6

210 Kč

 

Filosofické základy metodologie moderních věd. Praha 2006, 163 stran.

ISBN 978-80-86580-12-1.

170 Kč

 

Historical Perspectives of English Studies in Czech Humanities. Praha 2001.

ISBN 978-80-86580-02-4

98 Kč

 

A Systematic Survey of Theoretical Mathematics. Praha 2009. 387 stran.

ISBN 978-80-86580-35-7

210 Kč

 

Postmoderní krize humanitních věd a úkoly jejich obnovy. Praha 2004, 96 stran.

ISBN 978-80-86580-01-6

81 Kč

 

Towards a Reform of Modern  University Studies. Ad reformandum universitatem. 

1. Anthropology, Sociology, Philology, Aesthetics. Prague 2008, 198 stran.

ISBN 978-80-86580-16-4

190 Kč

 

A History of Classic Philosophy. Praha 1994. 179p.

ISBN 978-680-900193-3-1

170 Kč

 

Zemanismus jako nosná platforma demokratické levice. Praha 2016, 259 stran.

ISBN  978-80-86580-44-9

210 Kč

 

Ozdravné kroky k zotavení školství. Praha 2014, 123 stran.

ISBN  978-80-86580-43-2

100 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy. 1, Literární teorie. Praha 2011, 347 stran.

ISBN 978-80-86580-38-8

300 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy. 2, Sociologie literatury. Praha 2011, 328 stran.

ISBN 978-80-86580-39-5

290 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy. 3, Literární historie. Praha 2011, 342 stran.

ISBN 978-80-86580-40-1

300 Kč

 

Encyklopedie soustavné literární vědy. 4, Literární poetika.  Praha 2011, 374 stran.

ISBN 978-80-86580-41-8

320 Kč

 

Systematic Poetics  I : Theoretical and Historical Poetics.  Prague 2016, 379 stran.

ISBN 978-80-86580-46-3

330 Kč

 

Systematic Poetics  II : Literary Ethnology and Sociology. Prague 2017, 338 stran.

ISBN 978-80-86580-47-0

300 Kč

 

Systematic Poetics III : Formal Poetics. Prague 2017, 357 stran.

ISBN 978-80-86580-48-7

330 Kč

 

Rukověť soustavné politologie. Praha 2016, 379 stran.

ISBN 978-80-86580-42-5

330 Kč

 

From Socialism to Demotism. Prague 2004, 132 stran.

ISBN  978-80-86580-10-5

110 Kč

 

The Atlas of Systematic Anthropology I : The Synthetic Classification of Human Varieties. Prague 2018, 158p.

ISBN 978-80-86580-51-7

280 Kč

 

The Atlas of Systematic Anthropology: II : The Differential Analysis of Worldwide Human Varieties. Prague 2018, 171p.

ISBN 978-80-86580-52-4

280 Kč

 

The Atlas of Systematic Anthropology: III : The Analytic Survey of European Anthropology. Prague 2018, 170p.

ISBN 978-80-86580-50-0

280 Kč

 

Encyklopedie soustavné filosofie I : Nárys soustavné evoluční filosofie I. Praha 2017, 340 stran.

ISBN 978-80-86580-49-4

280 Kč

 

Filosofické úvahy velkých myslitelů : výběr myšlenek slavných autorů v kontextu ideových proudů dějin filosofie. Helena Knížetová, Bohumil Kníže, Pavel Bělíček

Praha: Urania,  393 stran.

ISBN 978-80-86580-45-6

300 Kč

 

Martin Kobalt: Holá duše. Praha 2008, 99 stran.

ISBN 978-80-86580-25-8

85 Kč

 

Martin Kobalt: Vozataj slov. Praha 2007, 92 stran.

ISBN 978-80-86580-27-2

80 Kč

 

Martin Kobalt: Totálka. Praha 2008, 86 stran.

ISBN 978-80-86580-28-9

83 Kč

 

Martin Kobalt: Baedeker přírodních krás. Praha 2009, 109 stran.

ISBN 978-80-86580-34-0

90 Kč

 

Martin Kobalt, Jan Kratochvíl: Hra na Krista. Praha 2009, 76 stran.

ISBN 978-80-86580-29-6

80 Kč

 

Josef Vodvaz: Apokalypsa sv. Purdocchia  Praha 1995.

ISBN 978-80-900193-2-3

78 Kč

 

Martin Kobalt: Orfeova plavba zátokou mrtvých. Dantovský sestup do hlubin věků

Šenov u Ostravy: Barbara 2012

ISBN 978-80-904107-6-3

 

 

Pavel Bělíček: Řadový krkavec. Šenov u Ostravy: Barbara 2018

ISBN 978-80-906879-1-7

 

 

 

Dodací lhůta: